Asset Management and Maintenance System

Aduan Kerosakan Aset Alih (ABR)
Bil. No. Siri Pendaftaran Jenis Aset Butiran Lokasi Actions
26 KSM/JTM/ILPSLD/R/18/6 LCD PROJECTOR K/01/028
27 KSM/JTM/ILPSLD/R/18/7 LCD PROJECTOR K/01/040
28 KSM/JTM/ILPSLD/R/18/8 LCD PROJECTOR B/01/007
29 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/1 PEMADAM API Z/03/004
30 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/2 PEMADAM API Z/02/043
31 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/3 PEMADAM API Z/03/041
32 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/4 PEMADAM API Z/03/049
33 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/5 PEMADAM API Z/02/006
34 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/6 PEMADAM API Z/01/060
35 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/7 PEMADAM API Z/02/043
36 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/8 PEMADAM API Z/01/070
37 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/9 PEMADAM API Z/02/006
38 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/10 PEMADAM API Z/02/034
39 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/11 PEMADAM API Z/03/038
40 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/12 PEMADAM API Z/01/055
41 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/13 PEMADAM API AA/01/040
42 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/14 PEMADAM API AA/03/043
43 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/15 PEMADAM API AA/01/063
44 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/16 PEMADAM API AA/01/049
45 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/17 PEMADAM API AA/01/061
46 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/18 PEMADAM API AA/02/031
47 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/19 PEMADAM API AA/02/003
48 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/20 PEMADAM API AA/02/044
49 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/21 PEMADAM API AA/02/047
50 KSM/JTM/ILPSLD/R/19/22 PEMADAM API AA/03/002