Asset Management and Maintenance System

Senarai Aset Tak Alih (Pentadbiran - 01 - SETOR PUSAT)
Bil. Nama Komponen Kuantiti Diskripsi Kejuruteraan Actions
1 Suis (2 Gang) 1 Suis (2 Gang) Elektrikal
2 Suis (3 Gang) 1 Suis (3 Gang) Elektrikal
3 Suis (4 Gang) 1 Suis (4 Gang) Elektrikal
4 Soket Alir Keluar 13 Amp 3 Sistem Agihan Mata Kuasa 240V Elektrikal
5 Soket Alir Keluar 13 Amp (Metal Clad) 2 Sistem Agihan Mata Kuasa 240V (Metal Clad) Elektrikal
6 6W/100V Ceiling Speaker 3 Ceiling Speaker ICT/ELV
7 KELUAR Sign 1 KELUAR Sign (Surface Mounted) Elektrikal
8 Emergency Light 2 Lampu kecemasan (Recess Mounted) Elektrikal
9 2 X 28W T5 Fluorescent Luminaires (Recess Mounted) 14 2 X 28W T5 Fluorescent Luminaires c/w aluminium louvers parabolic mirror reflector (Recess Mounted) Elektrikal