Asset Management and Maintenance System

Senarai Aset Tak Alih (Pentadbiran - 01 - UTILITI 2)
Bil. Nama Komponen Kuantiti Diskripsi Kejuruteraan Actions
1 Suis (2 Gang) 1 Suis (2 Gang) Elektrikal
2 Soket Alir Keluar 13 Amp (2 Gang) (Metal Clad) 1 Sistem Agihan Mata Kuasa 240V (2 Gang) (Metal Clad) Elektrikal
3 1 X 28W T5 Fluorescent Luminaires (Bare Channel) 1 1 X 28W T5 Fluorescent Luminaires (Bare Channel) Elektrikal
4 Kipas Dinding 16” 1 Kipas Dinding 16” Elektrikal