Asset Management and Maintenance System

Permohonan Pelupusan Aset Alih (Harta Modal)
Bil. No. Siri Pendaftaran Jenis Aset Jenama Lokasi Actions
151 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/380 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/010
152 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/381 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/010
153 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/382 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/011
154 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/383 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/011
155 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/384 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/020
156 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/385 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/020
157 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/386 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/029
158 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/387 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/030
159 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/388 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/005
160 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/389 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/004
161 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/390 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/036
162 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/393 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/028
163 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/394 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/028
164 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/395 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/028
165 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/396 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/028
166 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/397 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/028
167 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/398 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/035
168 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/399 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/035
169 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/400 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/016
170 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/401 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/016
171 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/402 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/035
172 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/403 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/035
173 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/404 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/035
174 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/405 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/016
175 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/406 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/016