Asset Management and Maintenance System

Aduan Kerosakan Aset Alih (Harta Modal)
Bil. No. Siri Pendaftaran Jenis Aset Jenama Lokasi Actions
176 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/407 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/016
177 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/408 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL10C/YWM10G A/01/031
178 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/409 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/016
179 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/410 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/015
180 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/411 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/015
181 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/412 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/015
182 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/413 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/015
183 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/414 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/015
184 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/415 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/015
185 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/416 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/036
186 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/417 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/036
187 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/418 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/036
188 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/419 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G H/02/036
189 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/420 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL20C/YWM20G U/01/017
190 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/422 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/014
191 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/423 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/014
192 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/424 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/014
193 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/425 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G H/02/014
194 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/428 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/017
195 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/429 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL30C/YCE30CB H/02/017
196 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/433 LCD PROJECTOR NEC PROJECTOR VT-460K H/01/043
197 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/434 LCD PROJECTOR NEC PROJECTOR VT-460K H/01/043
198 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/438 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G C/02/002
199 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/439 ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN YORK,YSL25C/YWM25G C/02/002
200 KSM/JTM/ILPSLD/H/04/440 ALAT HAWA DINGIN AIR CURTAIN YORK.YSL50C/YCK50A C/01/040