Asset Management and Maintenance System

Permohonan Pelupusan Aset Alih (ABR)
Bil. No. Siri Pendaftaran Jenis Aset Butiran Lokasi Actions
26 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1120 BANGKU /STOOL Stool kayu K/02/009
27 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1121 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
28 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1122 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
29 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1123 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
30 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1124 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
31 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1125 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
32 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1126 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
33 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1127 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
34 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1128 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
35 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1129 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
36 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1130 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
37 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1131 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
38 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1132 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
39 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1133 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
40 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1134 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
41 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1135 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
42 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1136 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
43 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1137 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
44 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1138 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
45 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1139 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
46 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1140 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
47 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1141 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
48 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1142 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
49 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1143 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019
50 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1144 MEJA KOMPUTER Meja Komputer K/02/019