Asset Management and Maintenance System

Permohonan Pelupusan Aset Alih (ABR)
Bil. No. Siri Pendaftaran Jenis Aset Butiran Lokasi Actions
126 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1310 GEROBOK BESI GEROBOK BESI 3 TINGKAT K/02/036
127 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1311 GEROBOK BESI GEROBOK BESI 3 TINGKAT K/02/040
128 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1312 KERUSI TAMU KERUSI PELAWAT K/02/037
129 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1313 KERUSI TAMU KERUSI PELAWAT K/02/037
130 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1314 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/042
131 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1315 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/035
132 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1316 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/035
133 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1317 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/039
134 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1318 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/036
135 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1319 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/040
136 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1320 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/040
137 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1321 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/038
138 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1322 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/037
139 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1323 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/010
140 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1324 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/042
141 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1325 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/042
142 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1326 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/020
143 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1327 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/020
144 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1328 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/020
145 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1329 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/020
146 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1330 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/020
147 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1331 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/042
148 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1332 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/037
149 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1333 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/042
150 KSM/JTM/ILPSLD/I/04/1334 KABINET BERLACI KABINET FAIL BESI BERLACI 4 K/02/042