Asset Management and Maintenance System

Senarai Aset Tak Alih (Pentadbiran Aras 01)
Bil. Bangunan Aras Nama Ruang Bil. DA. Aduan Komponen Aduan Struktur/Kekemasan
1 Pentadbiran 01 KORIDOR KE LOBI 1
2 Pentadbiran 01 LOBI 1 2
3 Pentadbiran 01 LOBI UTAMA 11
4 Pentadbiran 01 BILIK HOSE REEL 0
5 Pentadbiran 01 BILIK PENGARAH 13
6 Pentadbiran 01 BILIK PA PENGARAH 8
7 Pentadbiran 01 BILIK PERBINCANGAN 9
8 Pentadbiran 01 BILIK PENOLONG PENGARAH 1 10
9 Pentadbiran 01 BILIK PENOLONG PENGARAH 2 9
10 Pentadbiran 01 BILIK PENOLONG PENGARAH 3 10
11 Pentadbiran 01 BILIK PENOLONG PENGARAH 4 9
12 Pentadbiran 01 LALUAN 1 8
13 Pentadbiran 01 BILIK HOSE REEL 2 0
14 Pentadbiran 01 BILIK MEKANIKAL / AHU 1 0
15 Pentadbiran 01 TANDAS KAKITANGAN WANITA 13
16 Pentadbiran 01 TANDAS KAKITANGAN LELAKI 13
17 Pentadbiran 01 BILIK CETAK/BPPA 11
18 Pentadbiran 01 BILIK SUIS 0
19 Pentadbiran 01 MEKANIKAL / AHU 2 0
20 Pentadbiran 01 LALUAN 2 4
21 Pentadbiran 01 BILIK HOSE REEL 3 0
22 Pentadbiran 01 UTILITI 1/SURAU P 4
23 Pentadbiran 01 SETOR PUSAT 9
24 Pentadbiran 01 BILIK KOMPUTER 11
25 Pentadbiran 01 UTILITI 2 4